สมัครแทงบอล สมัคร SBOBET คาสิโน

สมัครแทงบอล Asia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศการรักษา UHY LLP ต่อไปในฐานะสำนักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระ และรับความเห็นทางกฎหมายว่าข้อตกลงด้านกำไรสามารถบังคับใช้ได้
23 กรกฎาคม 2555 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ฮ่องกง–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 61 Asia Entertainment & Resources Ltd. (“AERL” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: AERL) ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทในเครือและบริษัทผู้ส่งเสริมที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ส่งเสริมการเล่นเกมในห้องวีไอพี ประกาศว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ตัดสินใจที่จะว่าจ้าง UHY LLP ต่อไปในฐานะสำนักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระในปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังต้องการชี้แจงความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ผันแปรซึ่งรวมอยู่ในบัญชีรวมของบริษัทและการบังคับใช้ข้อตกลงผลประโยชน์ที่ได้ทำไว้ ระหว่างบริษัทกับบริษัทโปรโมเตอร์

“เราหวังว่าการชี้แจงข้างต้นจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุนของเราเกี่ยวกับการบัญชีของ AERL และชี้แจงว่าโครงสร้างองค์กรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนของเรา”

ทวีตนี้
UHY LLP เป็นบริษัทบัญชีที่จดทะเบียนอิสระของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในปี 2551 UHY LLP ดำเนินการตรวจสอบบริษัทในปี 2553 และ 2554 ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ Asia Gaming & Resorts Limited (“AGRL”) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 UHY LLP เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันติดอันดับบริษัทเครือข่ายการบัญชี 10 อันดับแรกในแง่ของ รายได้รวมในสหรัฐอเมริกาโดย International Accounting Bulletin (“IAB”) UHY LLP เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ตั้งของเครือข่ายระหว่างประเทศ, Urbach แฮกเกอร์หนุ่มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“UHYI”) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายการบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในปัจจุบันจัดอันดับให้เป็น 16 วันเครือข่ายระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดโดย IAB UHYI มีบริษัทสมาชิกใน 81 ประเทศและ 250 เมือง และสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากว่า 6,800 รายทั่วโลกเพื่อให้บริการลูกค้า UHYI ยังเป็นหนึ่งใน 21 เครือข่ายของบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Forum of Firms (“FOF”) FOF ก่อตั้งขึ้นโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพสำหรับการตรวจสอบข้ามชาติที่ดำเนินการโดยเครือข่ายการบัญชีระหว่างประเทศ UHY LLP จดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับดูแลการบัญชีของบริษัทมหาชนในสหรัฐอเมริกา (“PCAOB”) PCAOB ได้ตรวจสอบ UHY LLP สองครั้งแล้ว และรายงานที่ได้จากการตรวจสอบทั้งสองนั้นไม่ส่งผลให้ไม่พบการบัญชีหรือการตรวจสอบ สามารถดูรายงานได้ที่www.PCAOB.org.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททำงานร่วมกับ UHY LLP เพื่อทบทวนขอบเขตการตรวจสอบ UHY LLP ส่งเจ้าหน้าที่ในสหรัฐฯ ไปที่มาเก๊าเพื่อดำเนินการทบทวนรายครึ่งปีและการตรวจสอบสิ้นปี ขั้นตอนการตรวจสอบสิ้นปีรวมถึงขั้นตอนการนับกรง การยืนยันโดยตรงของยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดกับธนาคาร ลูกหนี้เครื่องหมายจากตัวแทน ตลอดจนค่าคอมมิชชั่นจากตัวแทนเหล่านั้น และการยืนยันโดยตรงของจำนวนเงินที่ได้รับจากบริษัทโปรโมเตอร์และเนื่องจากผู้ประกอบการคาสิโน และให้ผู้เชี่ยวชาญทบทวนการคำนวณสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและการประเมินค่าความนิยมประจำปี ขั้นตอนการสอบทานและตรวจสอบครอบคลุมบริษัทผู้สนับสนุนทั้งหมดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในรายงานทางการเงินรวมของบริษัท UHY LLP ยังทบทวนการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทาง Sarbanes-Oxley (SOX) สำหรับ AERL คณะกรรมการตรวจสอบเข้าพบ UHY LLP เป็นประจำเพื่อทบทวนงานที่ทำและได้รับผลลัพธ์และได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบคาดว่า UHY LLP จะยังคงให้บริการในระดับเดียวกันในระหว่างการปฏิบัติงานในปี 2555

คาสิโนในมาเก๊าอาจดำเนินการโดยผู้รับสัมปทานที่ได้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานย่อยเท่านั้น ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับสัมปทานย่อยจะจัดตั้งห้องเล่นเกมวีไอพีในคาสิโนและจ้างการตลาดของห้องดังกล่าวให้กับผู้สนับสนุนเกมวีไอพีเพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ห้องเล่นเกมวีไอพีสามารถใช้ได้โดยผู้อุปถัมภ์ของโปรโมเตอร์เกมวีไอพีเท่านั้น ชิปนี้มีไว้สำหรับใช้เฉพาะห้องเล่นเกมวีไอพีส่วนบุคคล แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วแต่ละคาสิโนจะมีห้องเล่นเกมวีไอพีหลายห้อง ในทางกลับกัน ผู้สนับสนุนเกมวีไอพีมักจะทำข้อตกลงกับตัวแทนขยะ (หรือที่เรียกว่าผู้ทำงานร่วมกัน) ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้อุปถัมภ์เกม

กฎหมายมาเก๊าในปัจจุบันไม่อนุญาตให้นิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรโมเตอร์ที่ดำเนินธุรกิจส่งเสริมการเล่นเกมในมาเก๊า ดังนั้น ธุรกิจส่งเสริมการเล่นเกมของ AERL จึงดำเนินการผ่านข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ รวมถึงข้อตกลงผลประโยชน์ด้านกำไร ซึ่งทำให้ AERL (ผ่านบริษัทในเครือที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด) ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดจากผู้สนับสนุนเกมวีไอพีบางราย (“บริษัทผู้โปรโมต”) และเพื่อใช้การควบคุมอย่างมีประสิทธิผลเหนือบริษัทโปรโมเตอร์ แม้ว่า AERL และบริษัทในเครือจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทโปรโมเตอร์ดังกล่าว

บริษัทบัญชีสำหรับบริษัทโปรโมเตอร์เป็นเอนทิตีดอกเบี้ยผันแปร (“VIE”) “VIE” เป็นคำที่ใช้โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่ออ้างถึงนิติบุคคลที่นักลงทุนมีส่วนได้เสียในการควบคุมซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ หากนิติบุคคลพิจารณาว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักของ VIE ตามมาตรฐานการบัญชี 810 อาจจำเป็นต้องรวมการดำเนินงานเข้ากับ VIE ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทในเครือของ AERL ควบคุมบริษัทที่จัดโปรโมเตอร์ผ่านข้อตกลงตามสัญญามากกว่าการเป็นเจ้าของหุ้น AERL ได้กำหนดว่าบริษัทที่จัดโปรโมเตอร์คือ VIE และได้รวมการดำเนินงานของบริษัทที่จัดโปรโมเตอร์เข้ากับกิจการของ AERL และบริษัทในเครือ นอกจากนี้,

บริษัทยังประกาศด้วยว่าได้รับความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายอิสระสองแห่งของมาเก๊า – Monica T. Neves และ Elsa E. Santo – ว่าข้อตกลงผลประโยชน์ด้านกำไรที่ให้สิทธิ์แก่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบริษัทโปรโมเตอร์นั้นปัจจุบันบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายของมาเก๊า

การใช้ VIE ไม่ใช่เรื่องแปลกในอุตสาหกรรมเกม ตัวอย่างเช่น Boyd Gaming Corporation (NYSE: BYD) ซึ่งเป็นบริษัทเกมหลายเขตอำนาจศาล และ Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปลายทางระดับโลกซึ่งรวมถึงคาสิโน ได้รวมการดำเนินงานของพวกเขาเข้ากับ VIE

“เราหวังว่าการชี้แจงข้างต้นจะให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุนของเราเกี่ยวกับการบัญชีของ AERL และชี้แจงว่าโครงสร้างองค์กรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนของเรา” Kenny Leong ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AERL กล่าว

เกี่ยวกับเอเชีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอนด์ รีซอร์สเซส ลิมิเต็ด

AERL เดิมชื่อ CS China Acquisition Corp. เข้าซื้อกิจการ AGRL เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2010 AERL เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทในเครือและบริษัทโปรโมเตอร์ที่เกี่ยวข้องในฐานะโปรโมเตอร์เกมในห้องวีไอพี และมีสิทธิ์ได้รับผลกำไรทั้งหมด ของโปรโมเตอร์เกมวีไอพีจากห้องเล่นเกมวีไอพี ผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพีของ AERL ในปัจจุบันได้เข้าร่วมในการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมวีไอพีที่หรูหราหลักสามแห่งในมาเก๊า ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องเล่นเกมวีไอพีหนึ่งห้องตั้งอยู่ที่ Galaxy Macau Resort สถานที่เล่นเกมวีไอพีของมาเก๊าอีกแห่งตั้งอยู่ในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Star World Hotel & Casino ในตัวเมืองมาเก๊าซึ่งดำเนินการโดย Galaxy Casino, SA

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ AERL มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน สมัครแทงบอล ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าการวิจัยและการตลาด: ปูมเกมระดับโลกของ Casino City รายงานที่ต้องมีซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจศาลการพนันระหว่างประเทศ 200 แห่งและโปรไฟล์ทรัพย์สินระหว่างประเทศกว่า 2,300 แห่ง
23 กรกฎาคม 2555 07:14 น. Eastern Daylight Time
ดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2561 Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/6c4bmc/casino_citys_glob ) ได้ประกาศเพิ่มรายงาน”Casino City’s Global Gaming Almanac”ในข้อเสนอของพวกเขา

Global Gaming Almanac อธิบายแต่ละส่วนของอุตสาหกรรมเกมรวมถึงเกมคาสิโนและห้องไพ่, การเดิมพันการแข่งขัน, การเดิมพันกีฬา, บิงโกเชิงพาณิชย์, ลอตเตอรี, เกมการกุศลและเกมออนไลน์ สถิติทางการเงินประจำปีมีอยู่ในตารางและแผนภูมิ หากมี ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในอดีตและปัจจุบันในแต่ละเขตอำนาจศาล ภาพรวมของกฎหมายที่รอดำเนินการ และแนวโน้มที่สำคัญ การนับและการแจกจ่ายคุณสมบัติการเล่นเกม อุปกรณ์ และตารางจะได้รับพร้อมกับโปรไฟล์ของคุณสมบัติ เจ้าของ และหน่วยงานกำกับดูแล

เป็นโบนัสเพิ่มเติม ภาคผนวก Almanac ให้ตารางดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในแต่ละประเทศและข้อมูลการแปลงสกุลเงิน

– ครอบคลุมทุกเขตอำนาจศาลเกมโลกด้วยบทสรุปของตลาด ข้อมูลทางการเงิน สถิติและโปรไฟล์ของทรัพย์สิน เจ้าของและผู้ควบคุมดูแล

– ให้ข้อมูลการตลาด การเงิน กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพนันทางบกและออนไลน์ในกว่า 200 ภูมิภาคและเขตอำนาจศาลทั่วโลก

– จะช่วยคุณรวบรวมข้อมูลตลาดโลกเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจของคุณ วิเคราะห์คู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ และติดตามแนวโน้มทั่วโลก

คุณสมบัติหลัก:

– ครอบคลุมเขตอำนาจศาลเกมระหว่างประเทศ 200 แห่ง

– คุณสมบัติการเล่นเกมนับ

– จำนวนอุปกรณ์และตารางและการแจกจ่าย

– 2,300+ โปรไฟล์ทรัพย์สินระหว่างประเทศ

– โปรไฟล์เจ้าของทรัพย์สินมากกว่า 200 รายการ

– หน่วยงานกำกับดูแลมากกว่า 240 แห่ง

– ข้อมูลรายได้จากการเล่นเกมปี 2550-2553 ตามประเภทเกมต่อประเทศ (มีให้สำหรับเขตอำนาจศาลบางแห่ง)

– การเติบโตของรายได้จากการเล่นเกมปี 2550-2553 ต่อปี (มีให้สำหรับเขตอำนาจศาลบางแห่ง)

– ภาษีรายปีที่เก็บจากกิจกรรมการเล่นเกม (มีให้สำหรับเขตอำนาจศาลบางแห่ง)

– ข้อมูลทางการเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นและในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ซีดีปูมเกมทั่วโลก

Global Gaming Almanac CD ให้เนื้อหาทั้งหมดของ almanac ที่พิมพ์ออกมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ทรัพย์สินการเล่นเกมทั่วโลก รายงานประจำปีมากกว่า 180 ฉบับของธุรกิจเกมระหว่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดเกมที่ไม่เหมือนใครของเราโดยใช้การค้นหารัศมีเพื่อให้คุณกำหนดแบบกำหนดเอง ตลาดทางภูมิศาสตร์ที่จะวิเคราะห์

– รายงานประจำปีมากกว่า 160 รายการของธุรกิจเกมระหว่างประเทศ

– แผนที่คุณสมบัติการเล่นเกมโลก

– Global Gaming Market Analyzer ที่ให้คุณกำหนดตลาดตามประเภทของสถานประกอบการเล่นเกมและที่ตั้ง (รวมถึงการค้นหารัศมี) และแสดงโปรไฟล์โดยละเอียดสำหรับแต่ละทรัพย์สินในตลาดเกมพร้อมกับข้อมูลสรุป เช่น จำนวนคุณสมบัติ เครื่องเกม โต๊ะโป๊กเกอร์ ห้องพักในโรงแรม พนักงาน และอื่นๆ

– ปูมปัจจุบันและก่อนหน้าในรูปแบบ PDFMohegan Tribal Gaming Authority ขอเชิญคุณเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2555
20 กรกฎาคม 2555 16:24 น. เวลาออมแสงตะวันออก
อันคาสวิลล์, คอนเนตทิคัต–( บิสิเนส ไวร์ )–11 ก.ค. 2555 Mohegan Tribal Gaming Authority หรือหน่วยงานจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์พร้อมกันเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. (เวลาออมแสงตะวันออก)

ผู้สนใจเข้าร่วมในการโทรควรโทรดังนี้:

(877) 756-4274
(706) 643-0107 (ระหว่างประเทศ)

รหัสการประชุม: 13602298

กรุณาโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามและคำตอบจะถูกสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่โทรมา

ฝ่ายที่ต้องการฟังการประชุมทางโทรศัพท์แบบสดทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านลิงก์เว็บบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่www.mtga.comภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข่าวการเงิน” ผู้ที่สนใจสามารถฟังเทปบันทึกของการประชุมทางโทรศัพท์ทั้งหมดได้ โดยเริ่มตั้งแต่สองชั่วโมงหลังจากการโทรเสร็จสิ้นในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 การเล่นซ้ำนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555

หมายเลขการเข้าถึงสำหรับการเล่นเทปซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์มีดังนี้:

(855) 859-2056
(404) 537-3406 (ระหว่างประเทศ)

รหัสการประชุม: 13602298

ใบรับรองผลการเรียนจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานในระยะเวลา 90 วันหลังจากการประชุมทางโทรศัพท์

เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่

ผู้มีอำนาจเป็นเครื่องมือของชนเผ่า Mohegan ของชาวอินเดียนในคอนเนตทิคัตหรือเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางโดยมีเขตสงวนประมาณ 544 เอเคอร์ตั้งอยู่ในคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ Uncasville รัฐคอนเนตทิคัต ผู้มีอำนาจได้รับมอบอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมบนพื้นที่สงวนที่มีอยู่ของเผ่า ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของ Mohegan Sun คอมเพล็กซ์เกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ในการจองของเผ่า ผ่านทาง บริษัท ย่อย Downs Racing, LP ผู้มีอำนาจยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs สถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 400 เอเคอร์ใน Plains Township รัฐเพนซิลวาเนีย

การดำเนินการเล่นเกมของ Tribe ที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสองการดำเนินการเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์ซึ่งมีเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน Mohegan Sun ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 3.1 ล้านตารางฟุต ซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, Casino of the Wind, พื้นที่ค้าปลีก 100,000 ตารางฟุต รวมถึง The Shops at Mohegan Sun, Mohegan 10,000 ที่นั่ง Sun Arena โรงละครคาบาเร่ต์ 350 ที่นั่ง พื้นที่จัดประชุมและการประชุม 100,000 ตารางฟุต และ Sky Hotel Tower อันหรูหราประมาณ 1,200 ห้อง Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 400,000 ตารางฟุต โดยให้บริการเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม การแข่งเทียมแบบสด และการเดิมพันแบบซิมัลคาสท์และนอกสนาม ร้านอาหารและร้านค้าปลีกหลายแห่งและห้องรับรองผู้โดยสารบนรถบัส สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานและคุณสมบัติของหน่วยงานได้โดยไปที่www.mohegansun.com , www.mohegansunpocono.com หรือwww.mtga.comFitch ยืนยัน IDR ของ Borgata ที่ ‘B’ & Notes ที่ ‘BB-/RR2’; แนวโน้มเชิงลบ
20 กรกฎาคม 2555 11:10 น. เวลาออมแสงตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ยืนยันเรตติ้งเริ่มต้นของผู้ออกบัตร (IDR) ของ Marina District Finance Company, Inc. (MDFC) ที่ ‘B’ ฟิทช์ยังยืนยันหนี้ของ MDFC ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่มีหลักประกันที่ ‘BB/RR1’ และพันธบัตรที่มีหลักประกันที่ ‘BB-/RR2’ MDFC เป็น บริษัท ย่อยที่ออกโดย Marina District Development Company, LLC (ร่วมกับ MDFC เรียกว่า Borgata) ซึ่งเป็นเจ้าของ Borgata Hotel Casino and Spa ในแอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์

แนวโน้มอันดับเครดิตติดลบ

แนวโน้มเชิงลบยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงที่ Borgata เผชิญในระยะใกล้ถึงระยะกลาง

ปัจจุบัน คาสิโน Resorts World ในควีนส์ นิวยอร์ก (เปิดในปลายปี 2011) มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อตลาดแอตแลนติกซิตี รายรับจากการเล่นเกมของแอตแลนติกซิตีลดลง 6.5% YTD จนถึงเดือนมิถุนายน แต่การลดลงบางส่วนเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างของการใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการขายและความสามารถในการเล่นเกมโดยผู้ให้บริการที่มีอยู่เพื่อรอการเปิดตัว Revel Revel ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนระดับไฮเอนด์ที่เปิดในเดือนเมษายน 2555 มีประสบการณ์ช้ากว่าที่คาดไว้จนถึงปัจจุบัน แต่น่าจะได้รับแรงฉุดเพิ่มเติมในช่วงยอดคงเหลือของปีเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเปิดขึ้นและคาสิโนพัฒนาฐานข้อมูล ผลกระทบน้อยกว่าแต่ยังคงโดดเด่นคือการเปิดเพิ่มเติมในเพนซิลเวเนีย (Valley Forge Casino Resort ในเดือนเมษายน) และแมริแลนด์ (Maryland Live! ในเดือนมิถุนายน)

ความปั่นป่วนในระยะยาวทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ฟิทช์กำหนดให้ Borgata มีทัศนคติเชิงลบในเดือนกรกฎาคม 2011 สภานิติบัญญัติแห่งนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายเพื่อขยายการเล่นเกมในเดือนมีนาคม 2012 แม้ว่าจะยังต้องการข้อกฎหมายอื่นและการอนุมัติการลงประชามติในปี 2013 ร่างกฎหมายของนิวยอร์กคือ คลุมเครือและระบุเพียงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมมากถึงเจ็ดแห่งสามารถได้รับอนุญาตทั่วทั้งรัฐ ความคิดริเริ่มของนิวยอร์กอาจอนุญาตให้มีเกมบนโต๊ะที่ Resorts World และ Yonkers Raceway และการเพิ่มคาสิโนในนิวยอร์กซิตี้ นอกจากนี้ หน่วยงานด้านการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียได้ประกาศยกเลิกใบอนุญาตฟิลาเดลเฟียครั้งที่สองโดยมีกำหนดเส้นตายสำหรับข้อเสนอที่กำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2555

แม้ว่าแนวการแข่งขันโดยทั่วไปจะมีความแน่นอนน้อยลงในปีที่ผ่านมา แต่ผลกระทบของ Revel ต่อ Borgata นั้นค่อนข้างไม่เป็นพิษเป็นภัยในช่วงสามเดือนแรกของการดำเนินงานของรีสอร์ทแห่งใหม่ สิ่งนี้ช่วยบรรเทาความกังวลด้านการแข่งขันบางส่วนเกี่ยวกับ Revel และสนับสนุนการยืนยัน IDR (ด้วยแนวโน้มเชิงลบ) นอกจากนี้ ในความเห็นของ Fitch ตอนนี้มีโอกาสน้อยที่คาสิโนบูติกที่ได้รับอนุญาตจะถูกสร้างขึ้นในแอตแลนติกซิตี

การยืนยัน IDR ที่ ‘B’ ส่วนใหญ่สะท้อนถึงโปรไฟล์ของกระแสเงินสดอิสระที่มั่นคง (FCF) ของ Borgata ซึ่งในกรณีพื้นฐานของ Fitch สามารถดูดซับการลดลงที่ Fitch คาดว่าจะเกิดจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น กรณีพื้นฐานของ Fitch รวม EBITDA ของรางสำหรับ Borgata ไว้ที่ประมาณ 125 ล้านดอลลาร์ – 130 ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2556 / ต้นปี 2557 เนื่องจาก Revel เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงการลดลง 21% -24% จากช่วง 12 เดือนล่าสุด (LTM) (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555) EBITDA ที่ 165 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ของ Fitch ลดลงจาก 130 ล้านดอลลาร์ – 135 ล้านดอลลาร์เมื่อหนึ่งปีก่อน การลดลงส่วนใหญ่รวมถึงการเติบโตของรายรับจากการเล่นเกม Borgata ที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สองของปี 2555 (ลดลงประมาณ 6%; 4% หากปรับในเดือนมิถุนายน ‘ การถือครองที่ไม่เอื้ออำนวย) แม้ว่าร่องน้ำดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายปี 2556 หรือต้นปี 2557 แต่ฟิทช์ก็ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของ Borgata เนื่องจากลักษณะที่ใกล้เข้ามาของภัยคุกคามทางการแข่งขันในนิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย และแมริแลนด์

ด้วยการปรับปรุงห้องพักเมื่อเร็วๆ นี้ โปรไฟล์ FCF ของ Borgata ในกรณีพื้นฐานของ Fitch จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 80 ล้านดอลลาร์และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในช่วง 15 ล้านดอลลาร์ถึง 20 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น FCF ขั้นต้นในระดับรางน้ำอาจอยู่ในช่วง 25 ล้านดอลลาร์ถึง 35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสามารถสนับสนุนการชำระหนี้บางส่วนหรือการสะสมเงินสด ไถ่ถอนหลักประกันได้มากถึง 10% ต่อปี ที่ 103% ของพาร์ การจ่ายเงินปันผลตามดุลยพินิจจะถูกจำกัดโดยธนาคารและพันธสัญญาของพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่ ฟิทช์สันนิษฐานว่าเงินสดส่วนใหญ่นี้ถูกเก็บไว้ในงบดุลหรือใช้เพื่อจ่ายปืนพก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ฟิทช์คำนวณเลเวอเรจที่ 4.9 เท่า (x) และครอบคลุมดอกเบี้ยประมาณ 1.9 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จากขอบฟ้าที่คาดการณ์ไว้ กรณีพื้นฐานปัจจุบันของ Fitch สะท้อนถึงการก่อหนี้รวมสูงสุดประมาณ 6.4 เท่า (5.5 เท่าบนพื้นฐานสุทธิ) และความครอบคลุมดอกเบี้ยรางประมาณ 1.6 เท่าภายในสิ้นปี 2556 (คิดเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 78 ล้านดอลลาร์)

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Borgata ตลอดช่วงระยะเวลา LTM สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ช่วยรองรับการลดลงที่คาดการณ์ไว้เพิ่มเติม และสนับสนุนการยืนยัน IDR ที่ ‘B’ ต่อไป Borgata EBITDA อาจเพิ่มขึ้นจากการประเมินภาษีที่คาดการณ์ไว้และการเปรียบเทียบที่ง่ายในไตรมาสที่สามของปี 2555 (ปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ในเดือนสิงหาคม 2554 เนื่องจากพายุเฮอริเคน) LTM EBITDA ของ Borgata จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (165 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 163 ล้านดอลลาร์) ไตรมาสสองของปี 2555 LTM EBITDA คาดว่าจะลดลงบ้างเนื่องจากรายได้จากการเล่นเกมของ Borgata ลดลงตามรายงานของรัฐ 10.6% และ 6.3% ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามลำดับ

การปรับลดรุ่นมีแนวโน้มว่าหากฟิทช์แก้ไขประมาณการเพื่อรวมมาตรการคุ้มครองสินเชื่อที่ไม่พึงประสงค์มากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น (ดูการจัดอันดับที่ทริกเกอร์เมื่อสิ้นสุดการเผยแพร่) การสร้าง FCF จะกลายเป็นที่น่าสงสัย และ/หรือแรงกดดันจากการแข่งขันจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก

สนุก:

Revel มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์เปิดตัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนและสินค้าคงคลังห้องพักในช่วงต้นเดือนเมษายน มีรายได้จากการเล่นเกมประมาณ 13 ล้านดอลลาร์ในเดือนแรก ซึ่งเทียบเท่ากับคาสิโนขนาดเล็กของเมือง เดือนถัดมามีการปรับปรุงเล็กน้อยโดยรายรับในเดือนมิถุนายนอยู่ที่เกือบ 15 ล้านดอลลาร์ รายได้ของเดือนมิถุนายนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ Harrah’s (ทรัพย์สินอันดับสองของตลาด) และน้อยกว่าหนึ่งในสามของ Borgata รายรับจากการเล่นเกมของ Revel มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โอกาสในการเป็นผู้นำตลาดในด้านรายได้จากการเล่นเกมตอนนี้ดูเหมือนจะจืดชืด อย่างน้อยก็ในระยะใกล้

ผลกระทบของ Revel ต่อส่วนแบ่งการตลาดของ Borgata นั้นน้อยมากอย่างน่าประหลาดใจจนถึงตอนนี้ แม้ว่า Fitch คาดการณ์ว่าคุณสมบัติระดับล่างจะได้รับผลกระทบอย่างไม่สมส่วนจาก Revel การเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดรายเดือนแบบปีต่อปีสำหรับ Borgata แทบไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นในเดือนมิถุนายน (การลดลงตามจุดพื้นฐาน 118) แต่ถ้าปรับการระงับ (การถือครองตารางอยู่ที่ 13.2% ในเดือนมิถุนายน 2555 เทียบกับ 16.2% ในเดือนมิถุนายน 2554) ส่วนแบ่งการตลาดในเดือนมิถุนายนนั้นอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับปีก่อนหน้า และสอดคล้องกับระดับประวัติศาสตร์ล่าสุดของ Borgata ที่ประมาณ 20%

Revel อาจใช้ค่าผ่านทางที่มีความหมายมากขึ้นใน Borgata ในขณะที่ปีก้าวหน้า แต่ผลกระทบที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จาก Revel จนถึงขณะนี้ช่วยบรรเทาความกังวลของ Fitch ที่เกี่ยวข้องกับ Revel และช่วยชดเชยความกังวลที่ค่อนข้างสูงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดและการขยายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในเพนซิลเวเนีย, ใหม่ ยอร์กและแมริแลนด์

ภาพรวมของแอตแลนติกซิตี:

รายรับจากการเล่นเกมประจำปีของแอตแลนติกซิตีอยู่ที่ 3.21 พันล้านดอลลาร์สำหรับช่วง LTM สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งลดลงประมาณ 36% จากระดับสูงสุดในปี 2550 กรณีฐานปัจจุบันของ Fitch ถือว่าพื้นสำหรับรายรับจากตลาดแอตแลนติกซิตี้อยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ แต่ทรงตัวเล็กน้อย เหนือระดับนั้น ปีจนถึงปัจจุบันจนถึงเดือนมิถุนายน รายได้จากการเล่นเกมลดลงประมาณ 6.5% จากปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับการลดลง 7%, 10% และ 13% ในปี 2011, 2010 และ 2009 ตามลำดับ

เมื่อ Fitch มอบหมาย Outlook เชิงลบให้กับ Borgata เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว หน่วยงานคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่คงที่สำหรับปี 2012 ซึ่งดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม Fitch คาดว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นบวกภายในสิ้นปีนี้ การเปิดตัว Resorts World จะครบรอบในปลายเดือนตุลาคมและการมีส่วนร่วมของ Revel ต่อรายได้ของตลาดน่าจะมีความหมายมากขึ้นในปีที่ดำเนินไป ข้างต้นจะถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเปิดตัว Maryland Live! และ Valley Forge Casino Resort แต่ผลกระทบจากการเปิดเหล่านี้น่าจะค่อนข้างไม่รุนแรงเหมือน Maryland Live! ตั้งอยู่ห่างจาก Borgata 180 ไมล์ และ Valley Forge จำกัดเพียง 600 สล็อตและ 50 ตำแหน่งเกมบนโต๊ะ

ฟิทช์คาดการณ์ว่าการเติบโตของตลาดจะค่อนข้างคงที่ในปี 2556 และ 2557 ในปี 2556 แอตแลนติกซิตีจะยังคงได้รับแรงกดดันจากการขยายสาขาที่ Parx และ SugarHouse ในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย ภายในปี 2014 อาจมีเกมบนโต๊ะที่คาสิโนในนิวยอร์กและคาสิโนในบัลติมอร์ของ Caesars ก็สามารถใช้งานได้ แมริแลนด์ยังกำลังพิจารณาที่จะอนุญาตให้เล่นเกมบนโต๊ะและลดอัตราภาษีการเล่นเกมซึ่งจะกดดันแอตแลนติกซิตีต่อไป

สถานะการขายของ MGM ที่ดอกเบี้ย 50% ใน Borgata:

Borgata เป็นกิจการร่วมค้า 50/50 ระหว่าง Boyd Gaming Corporation (Boyd; ‘B’ IDR; Outlook Negative by Fitch) และ MGM Resorts International (MGM; ได้รับการจัดอันดับ ‘B-‘; Outlook Stable) ในเดือนมีนาคม 2010 MGM ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อขายดอกเบี้ย 50% ใน Borgata หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลพบว่าหุ้นส่วนร่วมทุนของ MGM ในมาเก๊าไม่เหมาะสม

ข้อตกลงเดิมให้เวลา MGM 18 เดือนในการขายหุ้น (จนถึงเดือนกันยายน 2554) แต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 MGM ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม การแก้ไขนี้ขยายกำหนดเวลาการขายออกไปอีก 18 เดือน ทำให้ MGM สามารถควบคุมกระบวนการขายได้จนถึงเดือนมีนาคม 2013 เช่นเดียวกับในข้อตกลงเดิม รัฐจะเข้าควบคุมกระบวนการขายหาก MGM ไม่ขายภายในวันที่ระบุ

เรตติ้งเชื่อมโยงกับบอยด์:

ฟิทช์ยังคงมีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอระหว่างการให้คะแนนของบอยด์และบอร์กาตา ฟิทช์ตระหนักดีว่า:

–Borgata เป็นสินทรัพย์คาสิโนที่ทำกำไรได้มากที่สุดในพอร์ตของ Boyd และมีมูลค่าเป็นสินทรัพย์อันดับต้น ๆ ในตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา

–Boyd เป็นผู้ดำเนินการของ Borgata และเป็นสมาชิกผู้จัดการของกิจการร่วมค้า

–Boyd ได้รวม Borgata ในงบการเงินตั้งแต่ MGM ประกาศข้อตกลงในการขายหุ้นในสินทรัพย์

ปัจจัยเหล่านี้บรรเทาลงโดย:

–หนี้ที่ MDFC ไม่ใช่การไล่เบี้ยจาก Boyd และไม่มีการตั้งสำรองหนี้ Boyd ผิดนัด

— การเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์และการทำงานร่วมกันระหว่าง Borgata กับผลงานที่เหลือของ Boyd นั้นมีจำกัด: Borgata มีโปรแกรมความภักดีที่แยกจากกัน มีการเล่นข้ามตลาดน้อยที่สุด และไม่มีแบรนด์ร่วมกันระหว่าง Borgata กับผลงานที่เหลือของ Boyd

หาก Boyd ต้องการซื้อ Borgata ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจาก MGM ฟิทช์จะทบทวนการเชื่อมโยงการจัดอันดับ แต่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในการจัดอันดับเว้นแต่ Boyd จะรวมทรัพย์สินดังกล่าวเข้ากับพอร์ตโฟลิโอของตนอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจาก IDR ของ Boyd และ Borgata เป็น ‘B’ ทั้งคู่ การจัดอันดับผลกระทบต่อ Borgata จึงน้อยที่สุด Fitch เชื่อว่า Boyd จะเป็นผู้ซื้อที่ทวีคูณสำหรับ Boyd เท่านั้น ดังนั้นไม่เกิน 7 เท่า แต่มีโอกาสมากกว่าที่ 6x หรือต่ำกว่า

การพิจารณาสภาพคล่อง:

Borgata มีสภาพคล่องเพียงพอ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 Borgata มีปืนพกลูกโม่ประมาณ 52.5 ล้านดอลลาร์ ภาระผูกพันเกี่ยวกับปืนพกลูกลดลงจาก 150 ล้านดอลลาร์เป็น 75 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขเพื่อลดข้อตกลงการบำรุงรักษา EBITDA ขั้นต่ำของ Borgata จาก 150 ล้านดอลลาร์เป็น 125 ล้านดอลลาร์ เงินสดในมือจำนวน 34 ล้านดอลลาร์เพียงพอสำหรับเงินสดในกรงและความต้องการในการดำเนินงาน ครบกำหนดที่จะเกิดขึ้นรวมถึงปืนพกลูกในปี 2014 (ยอดคงค้าง 22.5 ล้านดอลลาร์) และ 398 ล้านดอลลาร์ในบันทึกย่อที่มีความปลอดภัยเนื่องจากปี 2558 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นโปรไฟล์ FCF นั้นแข็งแรงแม้ว่าจะแย่ลง

Fitch ประมาณการว่า Borgata จะเข้าใกล้ข้อตกลงธนาคารเพื่อการบำรุงรักษา EBITDA มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินคงค้างในปืนพกลูกโม่จะน้อยที่สุดและโปรไฟล์ FCF นั้นแข็งแกร่ง ดังนั้น Borgata จึงไม่น่าจะมีปัญหาในการรับ การแก้ไขข้อตกลงอื่นในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน ในมุมมองของฟิทช์

การพิจารณาโครงสร้างเงินทุน:

หนี้ของ Borgata ประกอบด้วย 791.5 ล้านดอลลาร์ในธนบัตรมีหลักประกันและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีหลักประกัน 75 ล้านดอลลาร์ ปืนพกลูกนี้มีลำดับความสำคัญในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการยึดหลักประกันหรือการดำเนินคดีล้มละลายตามข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ถือธนบัตร

อันดับ ‘BB/RR1’ ของปืนพกสะท้อนถึงการประมาณการของ Fitch ว่าหนี้ธนาคารจะฟื้นตัวเต็มที่ในกรณีที่ผิดนัด การจัดอันดับ ‘BB-/RR2’ ในบันทึกย่อที่มีหลักประกันระดับสูงสะท้อนถึงการฟื้นตัวที่เหนือกว่าของ Fitch ในช่วง 71%-90% สมมติฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้การจัดอันดับการฟื้นตัว ได้แก่ ปืนพกมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ ปรับโครงสร้าง EBITDA ประมาณ 124 ล้านดอลลาร์ ทวีคูณ EBITDA 6.5 เท่า และการอ้างสิทธิ์ในการบริหาร 10% ของ EV

ทริกเกอร์การให้คะแนน:

ทริกเกอร์ต่อไปนี้อาจส่งผลให้ดาวน์เกรดเป็น ‘B-‘:

–ความคุ้มครองลดลงต่ำกว่า 1.5 เท่า (รองรับ 27% เทียบกับงวด LTM สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 EBITDA และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประมาณการประมาณ 80 ล้านดอลลาร์)

–เลเวอเรจใกล้ถึง 7 เท่า (เบาะ 30% เทียบกับ LTM EBITDA)

–FCF เข้าใกล้ 15 ล้านดอลลาร์ (เบาะ 30%-35% เทียบกับ LTM EBITDA)

ฟิทช์จะมองหา EBITDA ของ Borgata ที่มากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ภายในกลางปี ​​2556 เพื่อพิจารณาแก้ไขใน Outlook เป็น Stable ฟิทช์จะมองหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของนิวยอร์กเพื่อขยายการเล่นเกมเมื่อได้รับการคัดเลือกในช่วงปีหน้า รวมถึงสถานที่ที่เสนอสำหรับไซต์ทั้งเจ็ด มี upside น้อยที่สุดในการจัดอันดับสำหรับอนาคตอันใกล้การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดการใช้การให้คะแนนดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM ‘ การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
26 กรกฎาคม 2555 08:10 น. เวลาออมแสงตะวันออก
โดเวอร์, เดลลี–( บิสิเนส ไวร์ )–31 พ.ค. 2555 โดเวอร์ ดาวน์ส เกมมิ่ง แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ อิงค์ (NYSE: DDE) รายงานผลประกอบการสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายได้ของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 58,355,000 ดอลลาร์ เทียบกับ 58,815,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2554 รายได้จากการเล่นเกมอยู่ที่ 52,331,000 ดอลลาร์ เทียบกับ 53,129,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว โดยที่การชนะสล็อตที่ต่ำกว่าจะถูกชดเชยด้วยการชนะเกมบนโต๊ะที่ดีขึ้น

ระดับการเข้าพักในโรงแรม Dover Downs อยู่ที่ประมาณ 93% ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับ 91% ในปีที่แล้ว

ด้วยค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร ค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยที่ลดลง กำไรสุทธิดีขึ้น 46.8% เป็น 1,817,000 ดอลลาร์ เทียบกับ 1,238,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 0.06 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2554 .

Denis McGlynn ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าวว่า “ไตรมาสที่สองมีคาสิโนเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นอยู่แล้ว แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะเข้าใจผลกระทบระยะยาวของคุณสมบัติใหม่เหล่านี้ที่มีต่อระดับธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าคุณภาพของทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราจะทำให้เราสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรารู้สึกขอบคุณที่รัฐได้ตระหนักถึงความท้าทายที่เราเผชิญและได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของเราด้วยการลดค่าธรรมเนียมบางอย่างและการอนุมัติการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต และตั้งตารอที่จะได้ร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนอย่างต่อเนื่องในขณะที่สภาพแวดล้อมการแข่งขันยังคงพัฒนาต่อไป”

บริษัทประกาศเมื่อวานนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็นจำนวน 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 10 กันยายน 2555 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสถิติสูงสุดเมื่อปิดทำการในวันที่ 10 สิงหาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีหรืออาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความเชื่อและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทเพื่อหารือเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าว

เป็นเจ้าของโดย Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. (NYSE: DDE), Dover Downs Hotel & Casino ®เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเล่นเกมและความบันเทิงชั้นนำในภูมิภาคกลางมหาสมุทรแอตแลนติก การเล่นเกมประกอบด้วยสล็อตประมาณ 2,500 ช่องและเกมบนโต๊ะอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงโป๊กเกอร์ โรงแรม Four Diamond ที่ได้รับการจัดอันดับ AAA เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเดลาแวร์ด้วยห้องพัก/ห้องสวีทสุดหรู 500 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สปา/ซาลอนที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ห้องแสดงคอนเสิร์ต และพื้นที่จัดกิจกรรมเอนกประสงค์ขนาด 41,500 ตร.ฟุต มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันสายรัดระดับโลกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน และการแข่งม้าจะมีออกอากาศพร้อมกันตลอดทั้งปี รับเดิมพันพาร์เลย์ฟุตบอลอาชีพระหว่างฤดูกาล สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมของสถานที่ให้บริการ ได้แก่ ร้านอาหารหลายแห่งตั้งแต่อาหารรสเลิศไปจนถึงอาหารแบบสบาย ๆ บาร์/เลานจ์ และร้านค้าปลีก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.doverdowns.com.
รายได้จากการเล่นเกมจากเครื่องสล็อตแมชชีนและเกมโต๊ะของบริษัทนั้นรวมการชนะทั้งหมดจากการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐเดลาแวร์รวบรวมเงินรางวัลที่ชนะและส่งเงินส่วนหนึ่งให้กับบริษัทเพื่อเป็นค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาต ความแตกต่างระหว่างการชนะทั้งหมดและจำนวนเงินที่ส่งไปยังบริษัทจะสะท้อนให้เห็นในค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม

(2)
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ไม่รวมยอดขายปลีกของค่าเผื่อการส่งเสริมการขายที่มอบให้กับลูกค้าแบบอภินันทนาการPeninsula Gaming รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2012
26 กรกฎาคม 2555 07:30 น. Eastern Daylight Time
ดูบิวก์ ไอโอวา–( บิสิเนส ไวร์)–Peninsula Gaming, LLC (“บริษัท”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทเป็นผู้ปกครองของ (i) Diamond Jo, LLC (“DJL”) ซึ่ง เป็นเจ้าของและดำเนินการ Diamond Jo Casino ในเมือง Dubuque รัฐไอโอวา (ii) Diamond Jo Worth, LLC (“DJW”) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ Diamond Jo Casino ในเวิร์ธเคาน์ตี้ รัฐไอโอวา (iii) The Old Evangeline Downs, LLC ( “EVD”) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ Evangeline Downs Racetrack and Casino ใน Opelousas, Louisiana และร้านพนันนอกเส้นทางสี่แห่งในรัฐลุยเซียนา (iv) Belle of Orleans, LLC (“ABC”) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ Amelia Belle คาสิโนใน Amelia, Louisiana และ (v) Kansas Star Casino, LLC (“KSC”)ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินของ Kansas Star Casino, Hotel and Event Center ใน Mulvane, Kansas (ไม่รวมอุปกรณ์เกมลอตเตอรีซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐแคนซัส) และจัดการการดำเนินการเกมลอตเตอรีในนามของรัฐแคนซัส (“Kansas Star “) ซึ่งเปิดโรงงานชั่วคราวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554

“ในขณะที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ Kansas Star สู่อาคารถาวรด้วยตำแหน่งการเล่นเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม การก่อสร้างคาสิโนใหม่และโรงแรมที่อยู่ติดกันกำลังจะเปิดในเดือนมกราคม 2013 ตามแผนเดิม”

ทวีตนี้
ไฮไลท์ประจำไตรมาส 2 ปี 2555

• รายรับสุทธิทั้งหมดเพิ่มขึ้น 58% เป็น 133.1 ล้านดอลลาร์

• การดำเนินงานของ Kansas Star ยังคงแข็งแกร่งด้วยรายรับสุทธิ 45.3 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 23.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของการดำเนินงาน

• EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมเพิ่มขึ้น 94% เป็น 49.5 ล้านดอลลาร์

• รายรับสุทธิจากร้านเดิมและ EBITDA ที่ปรับปรุงจากทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 4% เป็น 87.8 ล้านดอลลาร์และ 29.0 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

“รายได้อย่างต่อเนื่องและการเติบโตของ EBITDA ที่คุณสมบัติของไอโอวาและหลุยเซียน่าของ Peninsula Gaming นั้นเป็นไปในเชิงบวกและผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจจากการลงทุนที่ Kansas Star ในช่วงไตรมาสที่สองของการดำเนินการคาสิโนชั่วคราวของเรานั้นเป็นกำลังใจ” เบรนต์สตีเวนส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กล่าว . “ในขณะที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ Kansas Star สู่อาคารถาวรด้วยตำแหน่งการเล่นเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม การก่อสร้างคาสิโนใหม่และโรงแรมที่อยู่ติดกันกำลังจะเปิดในเดือนมกราคม 2013 ตามแผนเดิม”

ข้อตกลงการควบรวมกิจการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 Peninsula Gaming Partners, LLC (“PGP”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท และบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการ (“ข้อตกลงในการควบรวมกิจการ”) กับ Boyd Gaming Corporation (“Boyd”) Boyd Acquisition II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ก่อตั้งใหม่โดยทางอ้อมของ Boyd (“Holdco”) และ Boyd Acquisition Sub, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ Holdco ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมด (“Merger Sub”) ข้อตกลงในการควบรวมกิจการกำหนด เหนือสิ่งอื่นใด ตามข้อกำหนดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนั้น Merger Sub จะควบรวมเข้ากับบริษัท โดยที่บริษัทยังคงดำรงอยู่ในฐานะบริษัทในเครือที่ถือครองโดยตรงของ Holdco (“การควบรวมกิจการ” ). หลังจากการควบรวมกิจการ บริษัทจะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Boyd

นอกจากนี้ Holdco มีหน้าที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้กับ PGP ในปี 2559 หาก EBITDA ของ KSC ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการควบรวมกิจการสำหรับปี 2558 เกินกว่า 105 ล้านดอลลาร์ การชำระเงินเพิ่มเติมจะเป็นจำนวนเท่ากับ 7.5 คูณจำนวนโดยที่ EBITDA ปี 2558 ของ KSC เกินกว่า 105 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงในการควบรวมกิจการประกอบด้วยสิทธิ์ในการยุติบางอย่างสำหรับทั้ง PGP และ Boyd และระบุเพิ่มเติมว่า ในการเชื่อมต่อกับการสิ้นสุดของข้อตกลงการควบรวมกิจการภายใต้สถานการณ์ที่กำหนด Boyd อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการยุติให้ PGP สูงถึง 45 ล้านดอลลาร์

ความสมบูรณ์ของการควบรวมกิจการนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึง (i) การได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมบางประเภท และ (ii) การสิ้นสุดหรือการหมดอายุของระยะเวลารอที่บังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติการปรับปรุงการต่อต้านการผูกขาดของ Hart-Scott-Rodino ปี 1976 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติ HSR”) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐได้อนุญาตให้ยุติระยะเวลารอที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย HSR

สมัคร SBOBET ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือการสละเงื่อนไขในข้อตกลงการควบรวมกิจการ ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดภายในสิ้นปี 2555
ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555

รายรับสุทธิรวมสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 133.1 ล้านดอลลาร์ EBITDA ของทรัพย์สินรวมที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 52.0 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมอยู่ที่ 49.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2011 รายรับสุทธิรวมอยู่ที่ 84.5 ล้านดอลลาร์ EBITDA ของทรัพย์สินรวมที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 27.8 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมอยู่ที่ 25.5 ล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 17.3 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2554 ตามหลักเกณฑ์ GAAP คือ 2.1 ล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รายได้สุทธิรวมอยู่ที่ 267.9 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมของทรัพย์สินอยู่ที่ 108.0 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมอยู่ที่ 102.6 ล้านดอลลาร์ สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2011 รายได้สุทธิรวมอยู่ที่ 164.9 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมของทรัพย์สินอยู่ที่ 55.1 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมอยู่ที่ 50.6 ล้านดอลลาร์

ตาม GAAP สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 39.6 ล้านดอลลาร์ ผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามหลักเกณฑ์ GAAP คือ 2.2 ล้านดอลลาร์

คุณสมบัติเด่น

ไดมอนด์ โจ ดูบิวก์

รายรับสุทธิที่ DJL สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 17.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านดอลลาร์จาก 17.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 ประกอบด้วยรายรับจากคาสิโน 17.7 ล้านดอลลาร์ และอาหารและเครื่องดื่มและรายได้อื่นๆ 2.3 ล้านดอลลาร์ หักค่าส่งเสริมการขาย 2.5 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ DJL ลดลง 0.3 ล้านดอลลาร์เป็น 5.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 จาก 6.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554

สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 DJL มีรายได้สุทธิ 35.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านดอลลาร์จาก 34.0 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ DJL เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านดอลลาร์เป็น 11.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จาก 11.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

ไดมอนด์ โจ เวิร์ธ

รายรับสุทธิที่ DJW สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 25.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านดอลลาร์จาก 24.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 รวมถึงรายรับจากคาสิโน 23.6 ล้านดอลลาร์ รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม 1.3 ดอลลาร์ ล้านและรายได้อื่น ๆ (ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันและสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ติดกับคาสิโน) 2.7 ล้านดอลลาร์ หักค่าเผื่อการส่งเสริมการขาย 2.5 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ DJW เพิ่มขึ้น 0.4 ล้านดอลลาร์เป็น 10.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 จาก 10.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554

สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 DJW มีรายได้สุทธิ 49.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.0 ล้านดอลลาร์จาก 46.1 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ DJW เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านดอลลาร์เป็น 20.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จาก 18.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

สนามแข่งรถและคาสิโน Evangeline Downs

รายรับสุทธิที่ EVD สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 32.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านดอลลาร์จาก 31.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 ประกอบด้วยรายรับจากคาสิโน 25.1 ล้านดอลลาร์ การแข่งขันและการพนันนอกสนาม รายรับ 5.2 ล้านดอลลาร์ รายได้จากวิดีโอโป๊กเกอร์ 1.5 ล้านดอลลาร์ และอาหารและเครื่องดื่มและรายได้อื่นๆ 3.3 ล้านดอลลาร์ หักค่าเบี้ยเลี้ยงส่งเสริมการขาย 3.1 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ EVD เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านดอลลาร์เป็น 8.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 จาก 8.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รายได้สุทธิของ EVD อยู่ที่ 62.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.0 ล้านดอลลาร์จาก สมัคร SBOBET 60.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ EVD เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านดอลลาร์เป็น 17.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จาก 16.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

Amelia Belle Casino

รายรับสุทธิที่ ABC สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 13.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านดอลลาร์จาก 11.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 รวมรายรับจากคาสิโน 14.1 ล้านดอลลาร์และอาหารและเครื่องดื่มและรายได้อื่น ๆ 1.3 ล้านดอลลาร์ หักค่าเบี้ยเลี้ยง 2.3 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ ABC เพิ่มขึ้น 1.0 ล้านดอลลาร์เป็น 4.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 จาก 3.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รายได้สุทธิของ ABC อยู่ที่ 26.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านดอลลาร์จาก 24.8 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ ABC เพิ่มขึ้น 1.0 ล้านดอลลาร์เป็น 8.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จาก 7.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

Kansas Star

รายรับสุทธิที่ KSC สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 45.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 2 ของการดำเนินงานเต็มจำนวนในอาคารชั่วคราว รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 ประกอบด้วยรายรับจากคาสิโน 46.0 ล้านดอลลาร์ และอาหารและเครื่องดื่มและรายรับอื่นๆ 1.7 ล้านดอลลาร์ หักค่าเบี้ยเลี้ยงส่งเสริมการขาย 2.4 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ KSC สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 23.0 ล้านดอลลาร์

สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รายได้สุทธิของ KSC และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 95.5 ล้านดอลลาร์และ 49.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

องค์กรทั่วไป

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับองค์กรทั่วไปอยู่ที่ (2.5) ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับ (2.2) ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับองค์กรทั่วไปอยู่ที่ (5.3) ล้านดอลลาร์ ถึง (4.5) ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นสำหรับสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอันเนื่องมาจากการเดินทางขององค์กรเพิ่มเติมไปยังสถานที่ให้บริการ Kansas Star แห่งใหม่เพื่อช่วยในการดำเนินงานในช่วงเดือนที่เปิดทำการของสถานที่ให้บริการ

สภาพคล่องและทรัพยากรทุน

บริษัทสิ้นสุดไตรมาสที่สองของปี 2555 ด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.9 ล้านดอลลาร์ในมือ และ 6.1 ล้านดอลลาร์ในเงินสดที่ถูกจำกัด ยอดหนี้คงค้างอยู่ที่ 683.4 ล้านดอลลาร์ หลังจากพิจารณาเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว บริษัทมีเงิน 39.2 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 50.0 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดไหลออก 21.2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุน จากจำนวนนี้ 18.4 ล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Kansas Star บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนในการบำรุงรักษาประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์โดยรวม ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสล็อตแมชชีนและการแปลงสล็อตแมชชีนในทรัพย์สินแต่ละแห่งเป็นหลัก

การประชุมทางโทรศัพท์

บริษัทจะไม่เป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เนื่องจากการควบรวมกิจการที่รอดำเนินการ

เกี่ยวกับเกมเพนนินซูล่า

Peninsula Gaming เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนและร้านพนันนอกสนามผ่านบริษัทในเครือ: Diamond Jo Casino ในเมืองดูบิวก์ รัฐไอโอวา สนามแข่งรถและคาสิโน Evangeline Downs ใน St. Landry Parish, Louisiana; สถานรับพนันนอกเส้นทางสี่แห่งในพอร์ตอัลเลน เฮนเดอร์สัน ยูนีซ และเซนต์มาร์ตินวิลล์ หลุยเซียน่า; ไดมอนด์โจคาสิโนในเวิร์ธเคาน์ตี้ ไอโอวา; และคาสิโน Amelia Belle ในเมือง Amelia รัฐลุยเซียนา นอกจากนี้ ผ่านทางบริษัทในเครือ Peninsula Gaming เป็นเจ้าของทรัพย์สินของ Kansas Star Casino, Hotel and Event Center ใน Mulvane, Kansas (ไม่รวมอุปกรณ์เกมลอตเตอรี ซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐ Kansas) และจัดการการดำเนินการเกมลอตเตอรีในนามของ รัฐแคนซัส ซึ่งเปิดโรงงานชั่วคราวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และตั้งอยู่ในเมืองดูบิวก์ รัฐไอโอวา บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ Peninsula Gaming Partners, LLC

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

เรากำหนด EBITDA เป็นรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เรากำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เป็น EBITDA ที่ปรับตามความเหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายก่อนการเปิด ค่าธรรมเนียมการจัดการของ Affiliate ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ขาดทุนจากผู้ร่วมทุน กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และกำไรจากการชำระบัญชี เรากำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงรวมเป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทบนพื้นฐานการรวม เรากำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงคุณสมบัติรวมเป็นผลรวมของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของคุณสมบัติการเล่นเกมของเราแต่ละรายการที่ EVD, DJW, DJL, ABC และ KSC

อย่างไรก็ตาม EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของทรัพย์สินรวมไม่ใช่การวัดประสิทธิภาพทางการเงินภายใต้ GAAP ดังนั้น การใช้มาตรการเหล่านี้จึงไม่ควรถูกตีความเป็นทางเลือกแทนรายได้จากการดำเนินงาน เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นทางเลือกแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นตัววัดสภาพคล่อง หรือเป็นทางเลือกอื่น มาตรการอื่น ๆ ที่กำหนดตาม GAAP บริษัทมีการใช้เงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน การจ่ายดอกเบี้ย และการชำระคืนเงินต้นของหนี้ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมหรือ EBITDA ของทรัพย์สินรวมที่ปรับปรุงแล้ว

เนื่องจาก EBITDA ที่ปรับปรุงรวมและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วรวมไม่รวมบางรายการที่ส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิ การใช้มาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างกันในแต่ละบริษัท และอาจไม่เปรียบเทียบได้กับการวัดที่มีชื่อเดียวกันของบริษัทอื่น

การกระทบยอดของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของทรัพย์สินรวมและ EBITDA ที่ปรับปรุงรวมเป็นรายได้สุทธิตาม GAAP จะระบุไว้ในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

แถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของบริษัทหรือความคาดหวังสำหรับรายได้ รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คุณภาพสินทรัพย์ มาตรการกระแสเงินสด ภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่น หรือ ผลประกอบการ กลยุทธ์ หรือความคาดหวังทางการเงินหรือธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต คำว่า “ประมาณการ” “วางแผน” “โครงการ” “คาดการณ์” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “คาดการณ์” “เชื่อ” “แสวงหา” “เป้าหมาย” “แนวทาง” “แนวโน้ม” และ สำนวนที่คล้ายกันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้สะท้อนถึงการตัดสินใจของฝ่ายบริหารตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ฝ่ายบริหารได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การก่อสร้าง Kansas Star ให้เสร็จสิ้นในเวลาที่เหมาะสม พฤติกรรมของลูกค้า ความพร้อมของการจัดหาเงินทุน และสภาพคล่องโดยรวม

ไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพในอนาคตได้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยบางอย่างที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: สภาพเศรษฐกิจทั่วไป, การแข่งขัน, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหม่, กฎระเบียบของรัฐบาล, รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน, การเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมาย, ความพร้อมของการจัดหาเงินทุนในเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์, การเปลี่ยนแปลงในความสนใจ อัตรา การก่อการร้ายในอนาคต สภาพอากาศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การหยุดชะงักหรือความล่าช้าในการสร้าง Kansas Star ความล้มเหลวในการบรรลุการควบรวมกิจการ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อ้างถึงในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K รวมถึงในส่วนที่ 1 ข้อ 1A “ปัจจัยเสี่ยง” และในเอกสารอื่นๆ ที่เรายื่นต่อ SEC เป็นระยะๆ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่พวกเขาถูกสร้างขึ้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในแง่ของข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเผยแพร่การแก้ไขใดๆ ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ หลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้